plugins

Nei, dette er ikke bare nok en liste over “ti plu­g­ins du må ha” eller noe lik­nende (de finnes det nok av allerede), og der­for er det heller ikke lagt til linker, beskriv­elser osv. Saken er at jeg holder på å … Les mer

annonserer du for konkurrenter

Hvor­for vel­ger egentlig noen å annon­sere for konkur­renter på sine egne nettsider? Det er jo rett og slett å gi bort kun­der. Les mer

teleopplysningen

For en stund siden fikk jeg et “tilbud” i posten fra et firma som kaller seg teleopplysningen.no. Tilbud meg bak, det er ren­spikka svin­del, og “tjen­esten” deres er totalt verdiløs.

Coca Cola tattoo

Hva skal til for å lage en bra logo? Her har du 25 vik­tige punk­ter som vil hjelpe deg til å lage en bedre logo. Les mer

valstencilfreefont03

Som off­isielt “typofil” med en lat­terlig stor font-samling leter jeg mye etter nye fonter jeg kan bruke i alt fra logoer og generell grafisk design, til web­sider, og der­for tenkte jeg at dette kan være et flott bloggetema. Første anbe­fal­ing … Les mer

Skjermbilde 2011-05-10 kl. 10.27.17

En mis­forståelse jeg stadig møter på, er at bilder til nett skal/må være i 72dpi. Feil feil feil. De kan være i 6000 dpi, eller 1 dpi. Det spiller rett og slett ingen rolle. Les mer

wordpress

Drag’n’drop reorder­ing of posts, now also for cus­tom post types and tax­onomies! Les mer

Skjermbilde 2011-03-02 kl. 09.20.00

Kort og godt: Da har jeg laget nye nettsider (naturligvis basert på word­press) for Miniøya — ta en titt, hva syns du? Les mer

Skjermbilde 2011-02-23 kl. 14.33.56

Du kjen­ner kan­skje til uttrykket “Sko­mak­erens barn”? Hvis ikke, så går det altså ut på at utø­vere av et yrke gjerne ned­pri­or­iterer seg selv — for eksem­pel var sko­mak­erens barn gjerne de som selv virke­lig trengte nye sko, men bare ble gående med de utslitte gamle skoene alt for lenge. Eller (web)designeren som ikke har noen egen web­side (eller bare en totalt utdatert en)… Les mer

9featured

Reklame er defin­i­tivt annerledes i dag enn hva det var på 50-tallet. Her er en bunke virke­lige god­biter av annonser fra gamle dager! Les mer