annonserer du for konkurrenter

Annonserer du for konkurrenter?

Hvor­for vel­ger egentlig noen å annon­sere for konkur­renter på sine egne nettsider? Dette er noe jeg aldri har skjønt meg på, enten det er en blogg, en net­tbu­tikk, eller en annen form for fir­ma­side: Så lenge du sel­ger dine tjen­ester eller pro­duk­ter på denne siden er det å annon­sere for andre rett og slett å gi bort kunder.

Hadde jeg f.ex. hatt adsense-annonser her på sidene mine, så ville det sannsyn­ligvis ha kom­met annonser for andre leverandører av grafisk design, nettsider/webdesign, logoer, wordpress-themes osv. Folk klikker rett og slett på annonser for tjenester/varer som er rel­e­vante i forhold til det de er inne på nettsi­den for å lese om, og der­for er det slike annonser som ville ha vært mest menings­fylte å ha for å tjene noe på annonsene.

Jeg kunne sikkert også ha fått noen klikk på annonser for web­host­ing og lik­nende, men det som ville ha dratt mest klikk ville mest sannsyn­lig ha vært annonser for design og den slags. Prob­lemet er jo bare at de som annon­serer for dette tross alt er mine konkur­renter, og kun­dene som kan tenkes å klikke på disse annon­sene er ute etter akku­rat samme typen tjen­ester som jeg selv lev­erer… så — vel — vil jeg helst tjene et fem­sifra beløp, eller et tosifra…? Enkelt valg spør du meg.

Emnet kom opp i en diskusjon på web­fo­rumet i dag, og en av de andre der nevner at en grunn kan være at noen net­tbu­tikker er veldig sesong­basert. Der er jo prob­lem­still­in­gen en litt annen enn for oss designere og andre typer ikke-sesongbaserte tjen­ester, så la oss si at det f.ex. er en butikk som er ekstremt spe­sialis­ert på å selge juleutstyr.

Sel­ger man bare julepynt skjøn­ner jeg jo at lønn­somheten er veldig dårlig midt på som­meren, men besøket vil jo også være tilsvarende mye lavere, så det vil jo heller ikke komme inn mange kro­nene på annonser — sannsyn­ligvis helt pro­porsjon­alt like mye min­dre som besøksmengden.

Kun­dene som du da sender til en konkur­rent via en annonse der du tjener noen få kro­ner, er jo etter all sannsyn­lighet ute etter det sesong­baserte pro­duk­tet du van­ligvis sel­ger, og dermed — hvis du hadde varen inne — ville du sannsyn­ligvis i stedet ha kun­net selge en vare og tjene mye mer, i stedet for å sende kun­den til en konkur­rent og bare få betalt for et klikk.

Jada, lønn­somheten ville ha vært lav “off­sea­son”, men enda vik­tigere enn det du tjener der og da er at du ha fått noe som er mye mer verdi­fullt enn fort­jen­esten på det enkelte sal­get: Du ville ha fått etablert et kun­de­forhold, med mulighet for gjen­tatte salg når sesongen er der. I stedet er det altså folk som vel­ger å sende poten­sielle kun­der til konkur­renter for å tjene noen småpenger der og da. Å spare seg til fant er jo et kjent uttrykk, men man kan fint også selge seg til fant ved å tenke kortsiktig.

Hva mener du? Tar jeg feil? Sel­ger du tjen­ester eller varer, og annon­serer for andre på den samme siden? Hvor­for mener du at det er smart?

Dette innlegget ble publisert i Bedrift, Blogging, Design, ideutvikling, kommunikasjon, reklame, Strategi, Webdesign og merket med , , , , , , . Bokmerk permalenken.

7 kommentarer til Annonserer du for konkurrenter?

 1. 3shift Media sier:

  Når det gjelder den trå­den på web­fo­rumet var det vel jeg som nevnte dette med sesong­basert. I eksem­plet ditt har du selvsagt rett, men det eksem­plet jeg nevnte på web­fo­rumet var en net­tbu­tikk som sol­gte brudeut­styr. Der hadde de fun­net ut at trafikken var omtrent lik hele året, men i vin­ter­halvåret var det stort sett folk som var ute etter info de fikk besøk av, så de hadde fak­tisk bedre inntekt med adsense da sal­get i denne peri­o­den var veldig lavt.

  Er vel ellers generelt enig med deg. Sel­ger man pro­duk­ter, tjen­ester eller markeds­fører et firma er det vidun­derlig glupt hvis man set­ter inn adsense på sidene sine

 2. Tilbaketråkk: Anonym

 3. Vel, AdSense gir jo ganske gode muligheter til å fil­trere hvilke annonser og annon­sører som skal vises på dine sider, så med litt inssats vil du nok kunne hin­dre direkte konkur­renters annonser å dukke opp. En langt mer inter­es­sant diskusjon er hvor ser­iøst det ville frem­stå for en side som din å ha annoser på din nett­side i det hele tatt.

  En kunde vil da kan­skje lure på om du ikke er god nok til å over­leve på pro­duk­tet du sel­ger alene, og må spe på med annon­sein­ntek­ter, noe som selvsagt ikke vil gi det beste inntrykket. (Rent hypotetisk eksem­pel selvsagt)

 4. Sant det design­blogg, men det er jo såpass mange fir­maer som bruker adwords/adsense at man vel hadde måt­tet fort­sette å fil­trere i det uen­delige… Det andre punk­tet der er jeg der­i­mot helt enig i, det er rett og slett ekstremt vik­tig, det ville rett og slett sen­ket tilliten, og tilliten er i veldig stor grad det man lever av som frilanser (og det samme for større fir­maer, for den saks skyld)

 5. Fin side/blogg for­resten, har ikke lagt merke til den før :)

 6. Takk for det :) Ikke så rart at du ikke har lagt merke til den dog, siden den bare har vært på nett i et par uker :)

 7. MrPaparazzi sier:

  Inter­es­sant tema.
  Nå er det jo veldig få fir­masider som set­ter inn mye Adsense og andre tek­stan­nonser for konkur­renter. Men i de til­fel­lene det gjøres er ofte fir­maet basert på infor­masjons­formidling og webbasert.

  En spen­nende er case er eks. noen av reisenettst­e­dene, som da viser adsense i bun­nen på bestill­ingsider osv. De har da valgt å tjene penger på “bounce”. Dvs. skal den besøk­ende for­late nettsi­den din, så hvor­for ikke tjene på det.

  Det er også mor­somt å se hvor­dan Bil­lettser­vice gjøre det. Her kom­mer man til hotellbestill­ing etter man har kjøpt bil­lett. Så å koble på noe annet kom­mer­sielt etter et salg tror jeg kan være noe flere og flere burde tenke på.

  Sel­ger du eks. sol­briller på nett, så hvor­for ikke gi tilbud om “sol­reiser” etterpå?
  Eller en som sel­ger web­de­sign, kan jo også tilby domene, host­ing og annet?

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>